جنگ عراق با ایران – ویکی فقه

وب سایت حسن روحانی - رویداد - استقبال پر شور مردم اهواز از ...

آقا روحالله در سال 1308ش، در27 سالگى، «خديجه ثقفى»، دختر «ميرزا محمد ثقفى تهرانى» را به همسرى برگزيد. آقا محسن روحانی با فانتوم نیروی هوایی ارتش به تهران رفت و با امام دیدار کرد اما امام نظری درباره انجام دادن یا ندادن عملیات نداد. هدف این عملیات کسب موقعیت برتر نظامی و دور کردن شهرهای ایران از بُرد توپخانه دشمن و هجوم احتمالی عراق بود. مقاومت در خرمشهر موجب شد تا پیشروی لشکر سوم عراق با تأخیر صورت گیرد. پس از مسدود شدن محور پیشروی بهسوی بصره در عملیات رمضان و بینتیجه ماندن حرکت در محور العماره در عملیات والفجر مقدماتی، عملیات خیبر (نخستین عملیات آبی ـ خاکی ایران) بهمنظور دستیابی به جاده العماره بصره طراحی و در اسفند۱۳۶۲ اجرا شد (اردستانی،۱۳۶۳ ش،ص۱). ارتش عراق بهطور فزاینده امکانات و تواناییهای خود را بهکار گرفت تا از پیشروی نیروهای ایرانی جلوگیری کند. بهویژه، قدرت اولیه تهاجمی عراق در برابر بسیج نیروهای انقلابی و مردمی به سمت جبههها تضعیف گردید (همان، ص ۳۲ـ ۳۵).رهبران عراق در حمله به ایران دو عامل مهم را پیشبینی نکرده بودند: یکی، حضور نیروهای مردمی که با شور انقلابی مبتنی بر فرهنگ مذهبی و کلام مؤثر و اطمینانبخش امام خمینی (مثلاً این تعبیر که «دزدی آمده، سنگی انداخته و فرار کرده» رجوع کنید به امام خمینی، ج ۷، ص ۵۳۴) وارد صحنه جنگ شدند؛ دوم، تجدید سازمانِ سریع و به موقع ارتش ایران و همسویی آنها با نیروهای مردمی که ضربه نظامی پیشبینی نشدهای را به عراق وارد ساخت (حسین حسینی، ص ۳۱). Content was created with the help of GSA Content Generator DEMO!

Mohammad Reza Pahlavi - Jimmy Carter.jpg فارسی: محمدرضا پهلوی و جیمی کارتر Date 19 October 1977 Source Pahlavi dynasty Author Mohammad Reza

در این روز آمریکا نیز دومین حمله گسترده به تاسیسات نفتی جمهوری اسلام ایران در خلیج فارس (در واکنش به برخورد ناو جنگی ساموئل بی رابرتز) را انجام داد و ناوهای جنگی آمریکا به دو سکوی نفتی ایران به نامهای سلمان و نصر حمله کردند و این دو پایانه نفتی را کاملاً منهدم ساختند. آغاز جنگ و مقاومت مردمی در شهرهای مورد حمله. در جبهه غرب نیروهای عراقی پشت دروازههای سرپل ذهاب و گیلان غرب و در جبهه جنوب پشت دروازههای خرمشهر و اهواز و در منطقه دزفول پشت رودخانه کرخه، با مقاومت سرسختانه نیروهای بسیج و سپاهپاسداران روبهرو شدند و متوقف ماندند. در این میان، برخی مقاماتِ مسئول، به ویژه رئیسجمهور وقت، که راهحل نظامی را ناموفق میدانستند، عملاً کار را متوقف کردند. در سالمندان و مبتلایان به اختلال کلیوی و کبدی دوز کمتر و در بیماران مبتلا به اضطراب و افسردگی دوز بیشتر آلپرازولام تجویز می شود. در ۱۳۵۹ ش/ ۱۹۸۰ بودجه نظامی این کشور ۶۳% افزایش یافت و پانزده کشور جهان بیش از شش میلیارد دلار تجهیزات در اختیار آن کشور گذاشتند و بدینترتیب، عراق در آغاز دهه ۱۳۶۰ ش/ ۱۹۸۰ بزرگترین قدرت نظامی منطقه شد (یکتا، ص ۶۶ـ ۶۷؛ حسین حسینی، ص ۳۰ـ۳۱؛ برای آگاهی بیشتر از وضع نظامی عراق در آستانه جنگ رجوع کنید به جمشیدی، ص ۱۱۸ـ ۱۲۱).

در این مرحله، استراتژی نظامی دو طرف ماهیت جدیدی یافت. مدیریت این کافه به عهده پریچهر حسینی همسر شهاب حسینی است. علاوه بر آن، عراق در ۱۳۵۵ ش/۱۹۷۶ یک قرارداد نظامی با فرانسه منعقد کرد که در پی آن، در فاصله ۱۳۵۶ ش تا ۱۳۵۷ ش این کشور به صورت بزرگترین منبع تأمین تسلیحات نظامی ارتش عراق درآمد. صادق زیباکلام (زیرچاپ)؛ عباس هدایتی خمینی، شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران ( تا پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران )، تهران ۱۳۷۴ ش؛ حسین یکتا، «ایران و عراق: از عهدنامه الجزایر تا رویارویی»، زمانه ، سال ۱، ش ۲ (آبان ۱۳۸۱)؛ همو، «سازمان ملل متحد»، در سازمانهای بینالمللی و جنگ ایران و عراق، همان؛Anthony H. Cordesman and Abraham R. Wagner, The lessons of modern war , Boulder, Colo. سه ماه بعد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات والفجر مقدماتی را انجام داد. به زعم آنان ارتش ایران، اگر چه از نظر نیرو و تجهیزات نظامی بر ارتش عراق برتری داشت، اما از نظر کیفیتهای رزمی، نظیر برخورداری از فرماندهان کارآزموده و مجرب، نظم و انضباط، میزان قدرت انجام عملیات و موارد دیگر، با توجه به اوضاع پیش آمده بعد از انقلاب اسلامی، از شرایط مطلوب برخوردار نبود.

عراقیها در طرحریزی، هدفگذاری و سازماندهی تجاوز به ایران، اساساً به اوضاع داخلی ایران، بهویژه استان خوزستان، نظر داشتند و در ارزیابی توان نظامی ایران، امکان هرگونه مقاومت مؤثر را غیرعملی میدانستند، در حالیکه با رخدادها و واکنشهایی که در پی تجاوز به ایران صورت گرفت، محاسبات عراق از اوضاع داخلی و تصور آنان از میزان مقاومت نیروهای نظامی ایران درهم ریخت و همین امر مرکز ثقل و نقطه آغاز ناکامی عراق بود. ناکامی در این عملیات وحدت نظر مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی کشور را درخصوص ادامه جنگ به اختلاف نظر تبدیل کرد (محسن رشید، ص ۴۸). موفقیت در این عملیات، فرماندهان ارتش و سپاه را ترغیب کرد تا عملیات دیگری اجرا کنند. بین سال های 71 تا 72 بود که در کلاس های استاد سمندریان شرکت کردم. ارزیابی رهبران عراق از شرایط ایران و چگونگی موازنه قوا بین دو کشور ایران و عراق، در تصمیم صدامحسین برای آغاز جنگ بسیار مؤثر بود. نامه را برای این به آقای سفیر نشان دادم که اعلی­حضرت بفهمد که حاکم مسکو بیهوده امپراطوری کل روس را به خود نسبت می­دهد و برعکس می­گویم که پادشاه لهستان ملک و مالک روس است و بخش بزرگ­تر کشور روس را در اختیار دارد؛ پس حاکم مسکو امپراطور کل روس نیست و در این مورد گزارش مشروح و واقعی به اعلی­حضرت می­دهم که در گذشتۀ نزدیک، سلف پادشاه مرحوم پادشاه استفان (Stefan) با زور، کشور لیوانی28 و سی دژ محکم در مملکت مسکو را از حاکم مسکو ربود و ولایات پهناور او را گشود؛ تا حدی که خود حاکم مسکو جرئت نمی­کرد با لشکر خود سر بیرون آورد؛ چون هر جایی می­رفت شکست می­خورد و بدون شک اگر پاپ29 به حمایت او برنمی­خواست و خود حاکم با فرستادن پیک­هایی برای صلح التماس نمی­کرد، پادشاه لهستان کل خاکش را فتح می­کرد30.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *